16 декември 2014 г.

Ролята на 40-те Свети Литургии

Трябва да знаем, че от всички служби, които се извършват в Църквата, най-полезна и най-силна е Светата Литургия. Светата Литургия е Жертва за спасението на целия свят. Сега ще ви разкажа за значението на 40-те Свети Литургии.
Всеки ден на Светия Престол, където се отслужва Литургия, се принася в жертва нашият Спасител Иисус Христос. Както казва свещенослужителят: „Принася се в жертва Спасителят на света, Който взема греховете на света”. Капка от кръвта на Иисус Христос очиства всички грехове на света. Затова първите служби, които се принасят и за живите, и за мъртвите, са Светите Литургии. На второ място са панихидите за починалите, псалтирът, акатистите, делата на милосърдие (за покойниците например).

Но не за всеки могат да се отслужват Литургии. Хулителите на светинята не могат да бъдат поменавани на Светата Литургия. Грешно е. Хората, живеещи невенчани, не можеш да поменаваш на Светата Литургия, защото е голям грях. Тези, които са станали сектанти, не можеш да поменаваш на Светата Литургия, защото са се отрекли от Кръщението и Църквата. Онези, които са отхвърлили Светите Тайни преди смъртта, не можеш да даваш за поменаване на Светата Литургия. Онези, които са починали невенчани, които не са се венчали и преди смъртта, също не можеш да даваш за поменаване. И онези, които са били в брак с близки роднини до пето коляно. Те могат да се поменават на службите, на Псалтира, но в никакъв случай на Литургията.
И после, вие виждате, че ние изваждаме частици всяка сутрин на Светата Проскомидия за хиляди хора, които поменаваме. От сутринта при нас в олтара на поменаването има по 15-20 отци. Те отиват при свещеника, който извършва Светата Проскомидия, и казват: „Отче, благослови да помена живите и мъртвите”. А свещеникът изважда две частици със светото копие, като казва: „Приеми, Господи, тази жертва за милост, живот, мир, здраве, опрощаване на греховете на Божия раб архимандрит (името) и на всички, които той ще помене, живи и мъртви”. Тогава свещенослужителят поставя по една частица при живите и една при мъртвите на Светия Дискос за всеки свещеник и монах, който поменава.
Частицата, пусната в Потира, е като слънчев лъч; можеш да поменеш милион души. Но тези частици представляват душите, поменати на Светата Литургия. Голяма грешка правят свещениците, които дават частица на хората да си я носят у дома. Голям грях е. Недопустимо е. Ела да ми покажеш къде пише да даваш частицата да се носи у дома. Ако дадеш на човека частица да си я занесе вкъщи, ти си го лишил от Литургия за този ден; той вече няма дял. Частиците се изваждат на Светата Проскомидия: от четвъртата просфора за живите и от петата просфора за мъртвите и за внезапно починалите. Те остават на Светия Дискос, защото сутринта са само благословени, а още не са осветени.
А на Светата Епиклеза, при призоваването на Светия Дух, свещеникът издига ръце нагоре, прави три поклона до земята, призовава Светия Дух, като казва: „Господи, Който в третия час си изпратил на Своите Апостоли Пресветия Свой Дух, Него, Благи, не отнемай от нас, но обнови нас, които Ти се молим”; след това прави поклон, като докосва земята с чело, пак издига ръце и призовава Пресветия Дух три пъти. И когато завърши това призоваване на Светия Дух, той посочва божествения Агнец и Светия Потир и казва: „И направи, Господи, този Хляб честно и пречисто Тяло на Твоя Христос. Амин. А това, което е в Светия Потир – драгоценна кръв на Твоя Христос. Амин.”
И благославяйки ги, казва: „Като ги претвориш чрез Светия Твой Дух. Амин. Амин. Амин”. След това свещеникът коленичи и се моли заедно с целия народ за целия свят.
Това е сърцето на Светата Литургия, защото тогава Светият Дух слиза на Светите Дарове, Които се претворяват в Тяло и Кръв на нашия Спасител Иисус Христос. А частиците, които се изваждат за живи и мъртви, не се претворяват в Тяло и Кръв на Господа, а се пускат в Светия Потир накрая и се освещават, когато влязат в допир с Пречистите Тайни. Тогава свещеникът казва: „Умий, Господи, със Светата Твоя Кръв греховете на всички тук поменати по молитвите на Твоите светии. Амин”[1].
А ако свещеникът ви дава частица от сутринта, която не е осветена, не я вземайте. Хиляди пъти е по-добре да вземеш нафора, защото нафората е осветена по време на Светата Литургия, а неосветените частици не се дават за носене у дома. Бог да пази!
Ето защо трябва да идвате в църква колкото се може по-редовно. Но ви моля, когато давате имена за поменаване на Светата Литургия, ако знаете, че някои живеят невенчани, ако са се оженили близки роднини, ако някой, пази Боже, е еретик или сектант, ако хули Бога или сквернослови, не давайте името му за поменаване, защото му причинявате голяма вреда. Ние искаме да го съединим с Иисус Христос, а той Го хули? Чий глас чува Бог? Размислете върху това!
Сутрин, когато станеш от сън, първо кажи светата молитва, тоест, направи три поклона и кажи три пъти: „Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!” Плисни вода на лицето си, за да се разсъниш, и застани пред светите икони. След това три пъти се осени с правилен Свети Кръст, като събереш трите пръста, които символизират Светата Троица – Отца, Сина и Светия Дух – а другите два изразяват Божеството и човечеството, тоест двете природи на Христос. И след това постави ръка на челото: „В името на Отца”, на корема „и Сина”, на дясното рамо: „и Светия Дух” и на лявото рамо: „Амин”.
Това е догматическият Кръст според каноничното устройство на Църквата и според 92 правило на св. Василий Велики. Не се осенявайте с неправилен кръст или набързо, защото от това дяволът само ще се присмива злорадо. Кой те е научил да се надсмиваш над Светия Кръст? Кой ти връзва ръцете, за да не се кръстиш догматически правилно? Христовият Кръст е бил висок 13, 5 м и широк 3, 80 м.
Кръсти се правилно. Ако не се кръстиш правилно, не си православен, защото се надсмиваш над Светия Кръст, и дяволът ти се смее, защото правиш безсмислени неща. Осенявай се с правилния кръст и когато минаваш край някоя църква; да не срамуваш да се осеняваш с правилния Свети Кръст. Там, на Светия Престол, постоянно присъстват Тялото и Кръвта на Господа. Там, в Светия Олтар, е живият Христос. Във всички православни църкви Пречистите Тайни стоят на Светия Престол. Ако не се кланяш на Църквата, то не се кланяш на Христос!
Бог да даде всички да се видим в Рая! Пази, Боже, нито един от нас да не остане в мъките; но всички да се радвате в райските градини! Всички. Ако имах голям чувал, бих ви сложил в него, за да мога да ви пусна в райските градини! Братя, нека се каем! Знаете ли колко хубаво ще ви бъде там? Чуйте какво казва Апостол Павел: Око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не е идвало това, що Бог е приготвил за ония, които се боят от Него и Го обичат (1 Кор. 2:9).

Автор: Старецът Клеопа (Илие)
Превод от сръбски: Татяна Филева
[1] Цитираните места са съпоставени със Служебника. – Бел. прев.
Блогът се поддържа от православни младежи обучаващи се в Софийската Духовна Семинария "Св. Йоан Рилски" и Богословския Факултет към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той е създаден, за да може светлото спасително Слово на Христа Бога и Боговдъхновеното учение на Св. Православна Църква да достигнат до повече хора. Надяваме се да ни извините ако случайно сме допуснали някаква грешка, при написване на текстове или нещо друго. Имаме и канал в Youtube, където може да чуете аудио записи на проповеди и слова на Св. Отци. Разбира се и за тях се извиняваме понеже записите не са професионални.