15 юни 2013 г.

ПОУЧЕНИЕ ЗА ПЕТО БЛАЖЕНСТВО


Изготвил:
Желязко Желязков
От Х (3) клас 2012/2013




ПОУЧЕНИЕ ЗА ПЕТО БЛАЖЕНСТВО


„Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани“
(МАТ. 5:6)

Братя и сестри,

С тези думи господ ни казва, че които желаят блаженство, трябва да бъдат милостиви.
        Кои са милостивите? Това са милосърдните и състрадателни хора.
Необходимо е да знаем, че целта на Христовите блаженства е човек да върви напред и да постигне богоподобие. Това богоподобие не е външно, не е нравствено, не означава да слушаме за това, което Христос е направил, и ние външно да правим същото; то означава приемане на Божието Слово, на Христос в сърцето на човека.
Христовите блаженства и заповеди, цялото възпитание и обучение на Църквата имат този смисъл – да изцелят човека, да му помогнат да съществува по естествен начин, както Бог го е създал в началото и го е поставил в рая. Знаем, че Бог е нашият Първообраз. Ние сме образи на Бога. Създадени сме от Бога, въз основа на Бога.
От св. Литургия и от св. Писание, знаем, че Сам Бог се нарича милостив. Ние сме получили заповед да станем богове по благодат. Получили сме възможност, власт, заповед, покана от Бога да се уподобим на Него, тъй като сме Негови деца. Следователно, ако не сме милостиви, не можем да приличаме на Него.
Какво е милост, какво е да даваме милостиня? Външно може да каже някой, че се изразява в това да даваме тук-там по някой лев, по някоя стара дреха. Обикновено, след като носим дрехите, вместо да ги хвърлим в коша, ги даваме да ги изпратят някъде другаде, на бедните. Докато по християнски трябва да е обратното. Изпрати хубавите дрехи, а носи онези, които са за изхвърляне.
Милостивото разположение е именно движението, което е характерно за Бога. Това движение е голямата любов. Лесно е да се каже, но трябва да го разберем, как става, как човек може да стигне до това състояние.
Чрез милостивото разположение Божият човек се съединява с целия свят и сърцето му гори за целия свят.
Още нещо, което е много важно за милостивото разположение, това е молитвата. Човек, който не се моли, не може да разбере смисъла на милосърдието. Молитвата е силата, която подържа човека и дава смисъл на всички скърби в настоящия живот. Освен това молитвата прави сърцето на човека по-чувствително и тогава той с удоволствие приема всички действия на Бога и разбира начина, по който Той действа. Докато човек, който няма тази чувствителност, каквото и да направи Бог, не само, че не го приема и не разбира, а за съжаление и го изопачава.
Затова трябва да се научим да отделяме време за молитва и да бъдем търпеливи в нея. Тя се извършва с търпение.

Братя и сестри,

Милосърдието е повеля за всеки християнин, която произтича от същността на Христовото учение.
На истински милостивите, т.е. на ония, които извършват доброволно делата на милосърдието, от чисто сърце ще получат опрощаване на своите грехове и ще чуят думите на Христа: „Дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, ... доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили.“ (Мат. 25:34,40)
Амин.
Блогът се поддържа от православни младежи обучаващи се в Софийската Духовна Семинария "Св. Йоан Рилски" и Богословския Факултет към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той е създаден, за да може светлото спасително Слово на Христа Бога и Боговдъхновеното учение на Св. Православна Църква да достигнат до повече хора. Надяваме се да ни извините ако случайно сме допуснали някаква грешка, при написване на текстове или нещо друго. Имаме и канал в Youtube, където може да чуете аудио записи на проповеди и слова на Св. Отци. Разбира се и за тях се извиняваме понеже записите не са професионални.