7 януари 2014 г.

"Ето Агнецът Божи, Който взема върху Себе Си греха на света" (Йоан 1:29).

Вчера тържествено отбелязахме празника, в който ни се откри поклонението на Св. Троица, а днес отбелязваме паметта на великия между родените от жена – Светият Йоан Кръстителят Господен.
Раждайки се, св. Йоан има една важна и основна цел, да приготви пътя за идването на Спасителя Христа. След като това негово послушание е изпълнено, изпълни се на Богоявление. Днешния ден е събор на св. Йоан, събор е защото днес честваме последния пророк и първи мъченик.
Между евангелските личности, които са обкръжавали Спасителя, Неговият велик Предтеча заема изключително място, както по начина на своето идване на света, така и по своето неповторимо служение. Св. Йоан е единственият, който прави пътека за идването на Христа и за Неговото приемане от народа и от жителите на Юдея, той проповядва покайно кръщение, чрез което подготвя, изгражда новото духовно мислене на народа и подсещайки го за неговите грешки, му дава и начин на поправянето им.
Но с какво се различава св. Йоан от всички онези Старозаветни Пророци, които също пророкували за Христа Бога?

Различава се с това, че той получава една тежка присъда, която обаче му дава не мъка, а благоденствие и мир, и то вечно. Този необикновен Божи избраник, огрява всички с многобройните си добродетели и чист живот. На неговото строго въздържание подражавали най-великите християнски подвижници, а неговата доблестна смърт вдъхновявала всички мъченици през време на всички гонения, на които били подложени християните.
Различава се още с това, че той бил онзи, който е трябвало да посрещне на Йордан Спасителя и да провозгласи началото на неговото спасително дело. Как го е направил? Казал е: Ето Агнецът Божи, Който взема върху Себе Си греха на света" (Йоан 1:29), и с това си свидетелство пред народа още веднъж благовестил за Христа Бога.

Днес, честваме великият Предтеча Христов Йоан. Нека се обърнем към него така: Кръстителю Христов, проповедниче на покаянието!
Не презирай нас, който се каем, но заедно с небесните воинства моли се на Господа за нас недостойните, които паднахме в много грехове и се измъчваме от бурните помисли на ума ни.
Изпълнени сме със зли дела и няма край нашият греховен навик, умът ни е прикован към земните неща.
Що да правим, не знаем, и при кого да отидем, за да бъдат спасени душите ни, освен при тебе, свети Иоане, едноимен на благодатта,
защото знаем, че ти пред Господа след света Богородица си най-велик измежду всички родени на земята.
Ти се удостои да се докоснеш до главата на Царя Христа Божия Агнец, Който взе греховете на света, моли го за нас, та поне отсега да понесем благото Му иго и да получим наградата с последните.
О, Кръстителю Христов, досточтими Предтече, последни пророче,
първи мъчениче, наставниче и учителю на чистотата и ближни Христов приятелю!
Тебе молим, при тебе прибягваме: не ни отхвърляй от твоята закрила,
но ни дигни, падналите в много грехове.
Обнови душите ни чрез покаяние, като с второ кръщение.
Очисти ни от греховете и ни помогни да влезем в небесното Царство, дето нищо нечисто не влиза. Амин.

Блогът се поддържа от православни младежи обучаващи се в Софийската Духовна Семинария "Св. Йоан Рилски" и Богословския Факултет към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той е създаден, за да може светлото спасително Слово на Христа Бога и Боговдъхновеното учение на Св. Православна Църква да достигнат до повече хора. Надяваме се да ни извините ако случайно сме допуснали някаква грешка, при написване на текстове или нещо друго. Имаме и канал в Youtube, където може да чуете аудио записи на проповеди и слова на Св. Отци. Разбира се и за тях се извиняваме понеже записите не са професионални.