21 май 2015 г.

Неправомерна религиозна пропаганда в теста от матурата по БЕЛ

Екипът на Блог Добротолюбие се натъкна на неправомерна религиозна пропаганда в теста от матурата по Български език и литература.
52 886 зрелостници са принудени да се информират подробно, да осмислят, да възприемат и резюмират и накрая да възпроизвеждат в собствено съчинение основните постулати на религиозното учение, което практически се изявява в системата физически упражнения йога.
Цели 13 въпроса в теста са посветени на йогата! И то след като преди това на учениците са им дадени два текста с много подробно разяснение на религиозното учение от Изтока.

При наличието на хиляди и хиляди теми от различните сфери и стилове на общуване Министерството на образованието избира да пропагандира сред зрелостниците едно чуждо на българската духовна традиция религиозно учение. И то на фона на категоричния отказ на МОН да въведе Вероучението в учебната програма, каквото е желанието на Българската православна църква. За какво говори това?

Ние като граждани на Република България и като православни християни не можем да не зададем породените логични въпроси към Министъра на образованието и науката г-н Тодор Танев:

Уважаеми господин Министре,

- Какво е наложило двата текста от матурата по БЕЛ да са с тема източно религиозно учение и да представят подробно неговите практики, след като различните сфери на общуване Ви предлагат хиляди други недискриминационни и неконфликтни теми?

- Използвайки текстовете, разясняващи източното духовно учение, Министерството сугестира ли интерес към това учение, използва ли държавния изпит за вид пропаганда на нетрадиционната за България духовна философия (въпрос 33 поставя за задача да се формулира собствена теза със заглавие, което предполага пълно приемане на внушени ползи)?

- Кога сте искрен, уважаеми г-н Министре - като отказвате задължителното Вероучение в училище или като одобрявате задължителното учене и изпитване по върпоси за източни религии, различни от традиционните вероизповедания в България? Използвате ли двоен стандарт за преценка и защо?

 КАКВО Е ЙОГАТА? 

Йога е философско-религиозна система, която изисква определен начин на живот. Тази система е много сложна, многостранна. В нея се правят опити да се включи цялата същност на човека. Изисква пълна отдаденост и строгост. Не е възможно отделянето на една част от тази система и изолираното й използване (с някаква цел), защото това не би било "йога". Моментът, в който съвкупността от практики се превърне в "йога", е точно този момент, в който отделните практики се "сглобяват" в система, която представлява макар и "съкратен", макар и "орязан", но все пак – вариант на "йога". И от този момент нататък практикуването на тази система вече носи рискове.
Православните християни считаме "йога" за религиозно (окултно) – философска система, безконтролно отваряща в човека способности, загубени от него след грехопадението и недопустимо опасни за християните. Считам притежаването на тези способности за противно на Божията воля. Още повече, че практикуването на "йога" неизбежно поставя тези способности в подчинение не на ангели, не на Бога, а на падналите духове, подчинени на врага на човешкия род – сатаната. Поради развиването на привързаност и зависимост към тази система, самото започване на нейното практикуване е вече твърде опасно. Отключените у човека "врати" за контакт с духовния свят са трайни и тяхното последващо контролиране е трудно даже в рамките на Църквата. Този ефект се получава даже след краткотрайно (1-2 год.) и неосъзнато практикуване на "хатха-йога". Премахването им е изключително трудно.


ТЕКСТ 1
Йогата е древна и самобитна индийска система от методи за укрепване на човека и за неговото хармонично развитие. Тя включва практически упражнения за физическо, психическо,  умствено,  нравствено,  естетическо  и  социално  самоусъвършенстване  на личността.  Това  индийско  учение  е  възникнало  през  ІV  –  ІІ  в.  пр.  Хр.,  като  неговите представители  целят  чрез  специални  упражнения  да  постигнат  самовглъбяване  и единение  на  човека  с  природата.  За  постигане  на  самопознание  практикуващите  йога разработват множество методи – за контрол на дишането, на чувствата и т.н. Съгласно  йогата  главната  цел  на  човека  е  освобождаването  от  материалното съществуване.  Като  условия  за  постигането  на  тази  цел  се  посочват,  първо, равнодушието, безстрастието, основано върху убеждението, че изпълненият със злини и страдания светски живот е безплоден, и второ, съзерцанието, изградено върху идеята, че е необходимо да се познае висшата истина. Производна от санскритския корен юдж, думата  йога  се  тълкува  като  единение  между  телесното  и  духовното  у  човека.  С течение  на  времето  системата  се  диференцира  на  раздели  и  подсистеми. Практикуващите йога приемат едновременното съществуване на две върховни начала – материя  и  дух,  и  считат,  че  духът  извън  контакта  си  с  материята  е  беден.  Умът  се разглежда като най-висш продукт на материята. В  основата  на  йогата  е  т.нар.  „троен  комплекс“:  пози,  контролирано  дишане  и умствено  съсредоточаване.  Последният  компонент  понякога  се  елиминира  и  затова  в заниманията  не  се  постигат  всички  познавателни,  профилактични  и  терапевтични ефекти,  заложени  в  комплекса.  Успешното  практикуване  на  йога  довежда  не  само  до укрепване  на  здравето,  до  повишаване  на  работоспособността,  дисциплинираността и
устойчивостта при нервно напрежение, но и до разкриване на огромни и неподозирани възможности  на  човешкия  организъм  и  на  личността  в  процеса  на  нейното самоусъвършенстване.

Вторият текст представен като евентуален избор на зрелостниците отново е на тема йога, този път е в форма на диалог.

ТЕКСТ 2
– Откъде идва йогата?
–  Следите ù са обвити в загадки от мъглите на времето. Не мога да кажа откъде идва,
но йогата е вселенска, универсална. В Сан Аугустин в Южна Америка открихме статуи,
които  са  на  повече  от  3000  години,  които  представят  пози  от  йогата.  Със  сигурност
йогата е съществувала там като част от културата.
–  Чувал  съм  изказвания,  че  йогата  е  мистична  дисциплина,  което  я  прави
достъпна само за избрани.
–  Това  са  старомодни  разбирания.  В  наши  дни  йогата  се  пренася  от  пещерите  в
научните  лаборатории.  Йогата  е  за  всички;  тя  подобрява  качеството  ни  на  живот
независимо от възрастта и от социалното положение. Самата аз идвам от Австралия  –
едно много материалистично общество. Но то не ми беше достатъчно. Не бях доволна
от стандартния житейски път –  да сключиш брак, да спечелиш пари. Започнах да търся
нещо, което да ме научи на повече. Така станах последовател на йогата.
– Какво всъщност е да си последовател на йогата?
– Зависи от нивото. Първото ниво е да практикувате това, което чувствате, че е добре за вас  –  упражнения  за  гърба,  за  храносмилателната  система,  за  намаляване  на  стреса.
Второто ниво означава да следвате традициите и древните техники, да практикувате не това,  което  искате,  а  това,  което  е  добре  за  ума  и  за  емоциите.  На  третото  ниво практикуването на йога се отразява на всички аспекти от живота  –  на часа на ставане и на лягане, на походката, на думите, на храната.
–  Как да се освободим от стреса, който се натрупва след дълги часове на работа в
офиса?
–  Достатъчно е от време на време да се изключиш, да затвориш очи и да практикуваш
техниката  за  осъзнаване  на  дишането.  Когато  дишаме  бавно  и  ритмично,  това
успокоява ума много бързо.
– Какво е отношението на йогата към парите?
–  Като към нещо необходимо. В този смисъл човек трябва да следва нуждите си, но не
и  желанията  си.  Границата  е  тънка.  Нуждаем  се  от  това,  без  което  не  можем  да съществуваме. Желаем неща, без които можем.
Екип на Блог Добротолюбие:

Ангел Карадаков
Боян Фердов
Божин Дончев
Костадин Милушев 
Здравко Кънев
Мартин Петров 
Николина Александрова
Елена Зелямова
Теодор Аврамов 
Олег Каменщик 
Войден Божков 
Татяна ФилеваБлогът се поддържа от православни младежи обучаващи се в Софийската Духовна Семинария "Св. Йоан Рилски" и Богословския Факултет към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той е създаден, за да може светлото спасително Слово на Христа Бога и Боговдъхновеното учение на Св. Православна Църква да достигнат до повече хора. Надяваме се да ни извините ако случайно сме допуснали някаква грешка, при написване на текстове или нещо друго. Имаме и канал в Youtube, където може да чуете аудио записи на проповеди и слова на Св. Отци. Разбира се и за тях се извиняваме понеже записите не са професионални.