14 февруари 2016 г.

Венци на благодарността всякога ще красят сияйния лик на св. Кирил Философ - архимандрит Серафим (Алексиев)

14 февруари -  Успение на св. Кирил Славянобългарски
(† 14 февруари 869 година)
Като обглеждаме грандиозното дело на св. Кирила, неволно се питаме: Какъв титан на духа е бил той, за да може при крехкото си здраве и при късия си сравнително земен живот от 42 години да извърши толкова многобройни и възхитителни дела! Неговият духовен образ ни дава отговор на поставения въпрос. Св. Кирил е бил по природа богато надарена и цялостна личност. Някои изследвачи го считат за гениален. Имал е трезв и пъргав ум, силно въображение, чисти, пламенни чувства, твърдост на характера и несломима енергия. Със забележителната му филологическа дарба и с високите му интелектуални качества била съчетана крепка вяра в Бога, дълбоко и искрено благочестие, чистотата на сърцето и жертвена любов към непросветените люде. Той е бил по призвание роден за мисионер. Всичките си богати дарования, както и придобитите си огромни познания той поставил в услуга на ближните, които се стремял да извлече из мрачния ров на невежеството. У него нямало никакво раздвоение, никакви съмнения и колебания. Той бил монолитен, вътрешно единен човек. Затуй и делото му се оказало тъй грандиозно, тъй монолитно и трайно.
Огромно е значението на църковно-мисионерските му трудове за Църквата. Велики са заслугите му за славянството и по-частно за българския народ. Величавите му по обхват и съдържание прояви заслужават още по-задълбочени проучвания. Мисионерските му пътешествия възкресили забравената във Византия през средновековието древна апостолска традиция за пътуване до близки и далечни страни с цел да се просвещават неповярвалите и некръстени още народи с истините на Евангелието. Неговите прения със сарацини, юдеи и езичници обогатили църквата със свежи и силни доводи в защита на Христовото учение. Методите му за доказване правотата на православната вероизповед чрез притчи и примери, чрез обилни цитати от Стария и Новия Завет и чрез доводи на здравия разум остават класически в богословието. Неговата твърда борба срещу триезичното заблуждение и днес буди възхита. Като си представим, че триезичието по времето на св. Кирила се проповядвало от най-високи и отговорни църковни катедри и владеело умовете на всички почти люде, ще се почудим на мъжеството на славянския апостол да излезе един срещу всички. Със своя смел и вдъхновен замах — да въведе славянския език като богослужебен — той отворил нова страница в историята на културна Европа, дал могъщ тласък за развитието на славянските племена и оставил пример за подражание на неславянските народи.
Неговото пророческо прозрение в бъдещето най-силно проличава в грандиозното му дело — изнамирането на славянската азбука, с което той запалил неугасващи огньове на просветата по целия славянски свят. На създадената от него славянска писменост се дължи издигането на хиляди храмове, изграждането на безбройни монастири и основаването на множество училища из славянските земи. Той е виновникът за опазването на славянството от културно претопяване и народностно обезличаване. Негово косвено дело е образуването на националните славянски църкви. Защото националната писменост неминуемо е водела чрез самобитната народностна култура към национално обособяване в политическо отношение. А политическото национално обособяване довело до създаването на национални славянски църкви. В епохалното дело на св. Кирила е блеснала най-ярката утринна звезда на славянското пробуждане, за да могат след тая звезда да изгряват в културната история на славянството дивни и многобройни съзвездия от плеада други народни будители и труженици на всеславянското небе.
Житиеписецът свидетелствува, че и след смъртта си св. Кирил, този човек на делото, вършел чудеса. Но най-великото чудо, което той извършил и за което с хиляди уста свидетелствува културната история на славянските народи, е това, — че той е отворил чрез изнамерената от него азбука очите на милиони и милиони слепци, давайки им зрението на грамотността. Мисионерите се появяват, работят и слизат от сцената на живота, за да изчезнат зад завесата на отвъдното. А св. Кирил и след като слезе от сцената на земния живот и се прибра при Бога, продължава да мисионерствува сред славяните чрез създадената от него писменост от поколение на поколение и ще мисионерствува довека.
Затова и неувяхващите венци на благодарността всякога ще красят неговия сияен лик наред с лика на благословения му брат св. Методий.

Архимандрит Серафим (Алексиев)
из "Църковно-мисионерското дело на Константин Философ - св. Кирил"
източник: pravoslavie.domainbg.com
снимки: pravoslavie.ru


Господи, Боже мой, Който си създал всички ангелски чинове и безплътни сили; Който си разперил небето и основал земята и всичко, що съществува, Си привел от небитие в битие; Който винаги слушаш онези, които изпълняват волята Ти и се боят от Тебе и спазват заповедите Ти; чуй моята молитва и запази вярното Си стадо, при което беше оставил на служба мене, неспособния и недостоен Твой раб.
Избави го от безбожната и поганска злоба на тези, които Те хулят.
Погуби триезичната ерес и направи много да порасне Църквата Ти!
Обедини всички в единодушие и създай изредни люде, които да мислят еднакво за Твоята истинска вяра и право изповедание, и вдъхни в сърцата им словото на осиновението Си!
Ако си приел нас, недостойните, да проповядваме Евангелието на Твоя Христос, които залягаме в добри дела и които вършим угодно за Тебе – Твой дар е.
Които ни беше предал като Твои, предавам на Тебе: вкарвай ги в ред с крепката Си десница и ги покрий с покрова на крилете Си, та всички да хвалят и славят името Ти, Отца, Сина и Светия Дух!
Амин!

Предсмъртна молитва от св. Константин-Кирил Философ 
източник: slovo.bg


 

Блогът се поддържа от православни младежи обучаващи се в Софийската Духовна Семинария "Св. Йоан Рилски" и Богословския Факултет към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той е създаден, за да може светлото спасително Слово на Христа Бога и Боговдъхновеното учение на Св. Православна Църква да достигнат до повече хора. Надяваме се да ни извините ако случайно сме допуснали някаква грешка, при написване на текстове или нещо друго. Имаме и канал в Youtube, където може да чуете аудио записи на проповеди и слова на Св. Отци. Разбира се и за тях се извиняваме понеже записите не са професионални.