15 юни 2013 г.

ПРОПОВЕД ЗА ПЕТО БЛАЖЕНСТВО


ПРОПОВЕД ЗА ПЕТО БЛАЖЕНСТВО

„Блажени милостивите,
защото те ще бъдат помилвани”
(Мат. 5:7)
Братя и сестри,

Нашият Спасител на нищо друго не се радва така, както на обръщането на грешниците. Той ни показва много пътища на спасение, за да ни улесни да си изберем някой от тях, който е най подходящият за нас, та, тръгнем ли по него, да се отдалечим от греховете си и да намерим Бога! Ето в пето блаженство Той обещава помилване на ония, които сами проявяват милост към ближните си.
Всеки може да проявява милост към околните по най-различен начин, стига да желае. Колкото различни биват нуждите на хората, толкова различни милости може да им се оказват. Нуждите могат да бъдат телесни и духовни. Оттук и милосърдието към нуждаещите се може да се проявява и в телесната и в духовната област.
        Милосърдните дела за облекчаване телесните нужди на нашите ближни са описани в Св. Евангелие: защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; жаден бях, и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте; гол бях, и Ме облякохте; болен бях, и Ме посетихте; в тъмница бях, и Ме споходихте”.(Мат. 25:35-36)
        Много са начините за проявяване на милосърдие, но в основата си те са едно и също нещо – проява на добро сърце. Защото що значи да бъдеш милостив? – То значи да имаш състрадание към ближните си, да чувстваш скръб, когато те скърбят, да те боли, когато те са в болки и нещастия и да им се притечеш на помощ с каквото можеш. За Бога е казано в Св. Писание: „Ето, ние облажаваме търпеливите. Слушали сте за търпението на Иова и видяхте какъв край му даде Господ, защото Господ е много милосърден и състрадателен” (Иаков 5:11). А на вярващите е заповядано: И тъй, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден” (Лука. 6:36) Следователно, който е милосърден към ближния си, се уподобява на Бога. Той прилича като син на баща си.
        Любовта, усърдието и жертвеността дават душа и стойност на благотворителните дела. Който дава с любов, дава винаги много, защото малкото принесено с любов храни и душата и тялото на нуждаещия се. То действа върху дарителя благотворно, защото разширява и обогатява любовта му. А нищо не прави човек така щастлив както любовта.
Св. Отци ни наставляват да проявяваме милосърдие към всички, които се нуждаят, а не да правим разлика между достойни и недостойни.
Милосърдието към бедните, нещастните и отчаяните ползува не толкова подпомогнатите, колкото подпомагащите. И грехове да са сторили такива хора, щом имат в сърцата си милост към ближните, ще получат сами Божията милост заради милосърдието си. Милостинята ще очисти душите им според думите на Господ Иисус Христос:Но давайте милостиня според силите си; тогава всичко у вас ще бъде чисто”(Лука. 11:41).Братя и сестри,

Нека и ние отворим сърцата си за ближните, като се стараем да им оказваме било материална помощ, било духовна подкрепа. Тогава оказаното милосърдие към ближните нас ще помилва според думите на Писанието: „Защото съдът ще бъде безмилостен за оногова, който не е показал милост: милостта бива похвалявана на съда”(Иаков 2:13) и според великото обещание на Спасителя: „Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани”

Амин!

Изготвил: Дионис Зачи

СДС " Св. Иоан Рилски"

Блогът се поддържа от православни младежи обучаващи се в Софийската Духовна Семинария "Св. Йоан Рилски" и Богословския Факултет към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той е създаден, за да може светлото спасително Слово на Христа Бога и Боговдъхновеното учение на Св. Православна Църква да достигнат до повече хора. Надяваме се да ни извините ако случайно сме допуснали някаква грешка, при написване на текстове или нещо друго. Имаме и канал в Youtube, където може да чуете аудио записи на проповеди и слова на Св. Отци. Разбира се и за тях се извиняваме понеже записите не са професионални.