13 октомври 2014 г.

АКАТИСТ НА ПРЕПОДОБНА ПАРАСКЕВА – ПЕТКА

Понеже в интернет пространството за жалост не присъства акатиста на Св. Праподобна Петка Българска го публикуваме. Надяваме се в навечерието на нейния празник тя да се моли за всички нас, нейните чада. да се моли за нашата родина, за нас и за всички християни. 

Честит да е празникът на Преподобната наша майка Петка - Параскева.


Кондак 1
Избрана угоднице Божия,премъдра и всехвална невесто Христова, помощнице бърза и молитвенице наша, преподобна майко Параскево! Възхваляваме Господа, Който те прослави; благодарствени и похвални песни ти принасяме, почитайки светата ти памет. Като имаш голямо дръзновение пред Господа, от всякакви беди ни освободи, които с умиление и радост ти зовем така:
Радвай се, преподобна майко Параскево, многомилостива молитвенице за нашите души!


Икос 1 
Равноангелско житие като желаеше, преподобна Параскево, ти побягна от света, напусна всичко, девството в монашество облече и в пустинята се скри; като отхвърли красотата на този свят и всичко, що е в него: похотта на очите, похотта на плътта и гордостта житейска, ти в преподобни подвизи разум Христов придоби и врага на човешкото спасение съкруши. Затова чуй тези похвали, които към тебе възнасяме:
Радвай се, заради любовта към Христа, всичко земно презряла!
Радвай се, девице мъдра, подвига на търпението и злостраданието избрала!
Радвай се, честната и вселюбезна чистота на своето сърце съхранила!
Радвай се, вседушевна изпълнителко на Закона Христов!
Радвай се, скръбния път преминала и спасение вечно така получила!
Радвай се, ангелска душа в девическо тяло!
Радвай се, прослава на монасите!
Радвай се, за християните крепко прибежище!
Радвай се, преподобна майко Параскево, многомилостива молитвенице за нашите души!

Кондак 2
Като видя благочестивият Йоан Асен, цар Търновски нетленните твои мощи и като чу колко обилни изцеления и чудеса източват те, възжела ги като многоценно богатство, пренесе ги на българска земя и се възрадва всесърдечно. И ние те почитаме като преобилен източник на Божията благодат, изпратен свише нам, пеейки на Всеподателя на благата небесни и земни: Алилуия!

Икос 2
С разум, дарен ти от Бога, света дево Параскево, още от юнност като отшелница ти заживя и непрестанно сълзни молитви вьзнасяше към твоя възлюбен Небесен Жених Христа, Царя на Славата, Комуто като вярна рабиня в преподобни подвизи служеше. Като се удивяваме на твоята мъдрост, ти поднасяме тези похвали:
Радвай се, премъдра евангелска девице!
Радвай се, в светлината на вярата и добрите дела ходила!
Радвай се, Христа Господа, Божията Премъдрост и Сила, повече от всичко възлюбила!
Радвай се, в пустинята на Господа в преподобие послужила!
Радвай се, непосрамващо молитвено светило за нашата страна!
Радвай се, избавителко наша от всякакви изкушения и беди!
Радвай се, покровителко на българската земя!
Радвай се, преподобна майко Параскево, многомилостива молитвенице за нашите души!

Кондак 3
Със силата свише, която Бог ти дарува, всеславна Параскево, ти мъжествено търпеше опалване и зной, и жестока нищета; и плътта със страстите и похотите си разпъваше; и на лукавия козните посрамваше. И от Светия Дух просвещаема, непрестанно ти зовеше: Алилуия!

Икос 3
Като имаше в пустинята, о преподобна, небето за покров, земята за ложе и тревата за храна, ти заради Царството Божие плътоугодието отхвърляше. Ние, като възпоменаваме това твое житие, с умиление ти зовем така:
Радвай се, на земята нищетата възлюбила и така вечните небесни блага придобила!
Радвай се, на земята жестоко страдала и така на небето слава голяма възприела!
Радвай се ти, която нямаше тук град постоянен и така с Горния Йерусалим удостоила се!
Радвай се, в Небесния чертог на твоя Божествен Жених с Неговите ангели радваща се!
Радвай се, там с лицезрението на Всеблагия Господ с всички светии веселяща се!
Радвай се, избрани Божий съсъде на земята и на небето!
Радвай се, към подвига на благочестието нас призоваваща!
Радвай се, пазителко наша от козните на лукавия!
Радвай се, преподобна майко Параскево, многомилостива молитвенице за нашите души!

Кондак 4
Буря от тежки изкушения въздигаше в пустинята лукавият враг: като завидя на твоите добродетели, много пъти се опитваше да те препъне по пътя към Христа; но ти, добра невесто Христова, Всевишния за свое прибежище избра и чрез знамението на светия Кръст, като паяжина, разкъсваше злите козни на врага и така съвършено го съкруши, пеейки на Христа Бога: Алилуия!

Икос 4
Като чуват за теб, че ти злострадаща приживе за Христа, сега скърбящи утешаваш, болни изцеляваш, немощни укрепяваш, недъгави изправяш, заблудили се на правия път наставляваш, злострадащите люде към твоята усърдна помощ прибягват, пеейки така: Радвай се, Кръста Христов с радост Божествена носила;
Радвай се, с Христовото име в преподобие възсияла!
Радвай се, че наградата ти е голяма на небесата!
Радвай се, от вражеските мрежи нас спасяваща!
Радвай се, Божия мир в хорските сърца насаждаща!
Радвай се, благоприятно пред Господа молитвено кадило!
Радвай се, щедра светлина за всички християни!
Радвай се, преподобна майко Параскево, многомилостива молитвенице за нашите души!

Кондак 5
Боготечна пресветла звезда яви се, преподобна Параскево, за да осветиш небосклона на града Епиват, на Търновския град, на Белград и на Яш. На людете, погиващи в безумието на греха, ти показваш пътя на спасението, за да пеят с теб на Бога: Алилуия!

Икос 5
Като виждаха твоите подвизи, небесните сили се радваха, о, преподобна: как в безмълвие пребиваваше и срещу природата как се опълчваше, как възхождаше по
лествицата на добродетелта от Светия Дух укрепвана. Ние, като се удивяваме на подвига на твоето дълготърпение, съгряван от любовта ти към Христа, с умиление ти пеем така:
Радвай се, прекрасна девице, на земята Господа прославила!
Радвай се, любителко на пустинното безмълвие!
Радвай се, в молитвено общение с Бога непрестанно пребиваваща!
Радвай се, достигнала съвършеното безстрастие!
Радвай се, станала в пустинята храм одушевен на Живия Бог!
Радвай се, селение на Небесния Цар на земята!
Радвай се, че радостта ти е вечна в светлостта на светиите!
Радвай се, преподобна майко Параскево, многомилостива молитвенице за нашите души!

Кондак 6
Проповядват светостта на твоето житие, преподобна Параскево, от теб избавените люде от многоразлични болести, беди и скърби. И ние, като те прославяме, на Бога благодарствено моление въздаваме и радостно Му пеем: Алилуия!

Икос 6
Възсия славата на твоите подвизи, скрити в пустинята, о, майко преподобна, с чудесата източвани безспир от мощите ти святи, които Бог откри нетленни на людете благочестиви в родния ти Епиват тракийски за всички, които с усърдие и вяра към теб молитвено пристъпват и така зоват:
Радвай се, от Всеподателя Бога прославена!
Радвай се, да извършваме тайно добродетел нас научаваща!
Радвай се, трудовете наши по пътя на спасението облекчаваща!
Радвай се, бърза помощнице на прибягващите към тебе!
Радвай се, на всички скърбящи блага утешителко!
Радвай се, прогонителко на бесове от човеците!
Радвай се, изцелителко наша от всякакви болести, немощи и недъзи!
Радвай се, преподобна майко Параскево, многомилостива молитвенице за нашите души!

Кондак 7
Като искаше Човеколюбецът Господ да яви чрез тебе, преподобна, Своето неизречено към людете милосърдие, яви те като светило богосветло: с чудесата, от теб извършвани, ти людете привеждаш към Христа. И ние, просветени от сиянието на твоето житие и от твоите многоразлични и многобройни чудеса, на Бога с благодарна радост пеем: Алилуия!

Икос 7
Ново чудо показа, преподобна Параскево, явявайки се на жената, която горещо се молеше за изцелението на сина си, от душевна болест страдащ, и чиито мъж за Господа не искаше да чуе. Тогава ти й каза, че искаш детето й да оздравее, и й повели при мощите ти в Яш да дойде. Ние, твоите духовни чеда от българската земя, като знаем, че всичко според реченото от тебе стана, с умиление те славим и ти пеем така:
Радвай се, свещ неугасима, в молитви за нас към Бога ярко горяща!
Радвай се, дръзновение наше пред Бога за прошка на греховете ни!
Радвай се, застъпнице наша в напасти и беди!
Радвай се, надежда на обезнадеждените!
Радвай се, избавителко наша от примките на лукавия!
Радвай се, изцелителко на всичките ни душевни и телесни недъзи!
Радвай се, ковчеже на Божиите милости за нас неизчерпаемо!
Радвай се, неоставяща духовните си чада от българската земя!
Радвай се, преподобна майко Параскево, многомилостива молитвенице за нашите души!

Кондак 8
Като странница на земята без дом премина своя жизнен път, преподобна майко, и все небесния град търсеше. Сега като пребиваваш в Горния Йерусалим, радостно на Бога пееш: Алилуия!

Икос 8
„Цялото ми желание си Ти, Иисусе Пресладки!” - така в молитвите си ти, майко, зовеше в твоето пустинно безмълвие. Ние, макар и от суетата да сме помрачени и да преминаваме голяма част от живота си в грях, възхваляваме любовта ти към Господа и ти пеем всесърдечно така:
Радвай се, на Царството Божие наследнице!
Радвай се, че и нас, които те почитаме, към Него привеждаш!
Радвай се, в горните обители пребиваваща!
Радвай се, че за нас грешните от там непрестанно се молиш!
Радвай се, че те обичаме и почитаме като ходатайка за нашето спасение!
Радвай се, на всеотдайна любов към Господа нас научаваща!
Радвай се, че привеждаш нас грешните към изправяне!
Радвай се, преподобна майко Параскево, многомилостива молитвенице за нашите души!

Кондак 9
Цялото ангелско естество се радваше, преподобна Параскево, на твоите подвизи; на мъжествената сила, с която заради Христа всичко търпеше и как с богокрасни добродетели душата си заради Него украсяваше, пеейки Му: Алилуия!

Икос 9
Витиеватите слова не могат по достойнство да възхвалят твоите дела, преславна Параскево: кой ще разкаже за сълзите ти, за стенанията ти чести и незамлъкващи, за непрестанните коленопреклонения, за възнесените ти ръце в молитва към небето, за различните телесни подвизи, които единствено Всевиждащият Бог ги виждаше?! Смирено твоите подвизи ние като поменаваме, умилено ти пеем така:
Радвай се, на Божествения Дух носителко!
Радвай се, с добродетели от слънцето по-светли преизпълнена!
Радвай се, заради тях от Христа Бога възжелана!
Радвай се, с милост у Бога сподобила се и нас от милостта си нелишаваща!
Радвай се, на пътя на спасението нас призоваваща!
Радвай се, как да се молим и как да се спасим нас научаваща!
Радвай се, избавителко наша от всякакви беди, напасти и изкушения!
Радвай се, преподобна майко Параскево, многомилостива молитвенице за нашите души!

Кондак 10
Спасителният подвиг твой, преподобна, по повеление на Ангела завърши в родния си град, където в коленопреклонна молитва и обляна в сълзи скончание достигна и светата си душа в Божиите ръце предаде; нея светите ангели пред престола на Вседържителя възнесоха, където заедно с всички светии ти в слава невечерна предстоиш и на Бога похвална песен пееш: Алилуия!

Икос 10
Стена твърда за монасите и прибежище необоримо си за всички, които ти се молят, преблажена майко Параскево; избави с молитвите си и нас, оскъднелите от добродетел, от врагове невидими и видими, от нищета и напасти, от недъзи и различни нужди, та радостно да ти зовем:
Радвай се, с победоносна слава против силите на преизподнята от Христа Победителя облечена!
Радвай се, към трудове духовни нас приканваща!
Радвай се, твърда застъпнице за нас грешните!
Радвай се, сияйна радост на верните!
Радвай се, на безпомощните бърза защитнице!
Радвай се, майко на сираците!
Радвай се, украса на девиците!
Радвай се, тиха крепост на монасите!
Радвай се, кърмителко на бедни, голи и слаби!
Радвай се, непосрамваща помощнице на учащите!
Радвай се, преподобна майко Параскево, многомилостива молитвенице за нашите души!

Кондак 11
Пение похвално ти принасят, преподобна Параскево, спасилите се по твоите молитви от всякакви беди и нужди, от напасти и болести, и скърби. Ние, които от Христа Бога получаваме благодеяния, поради теб неспирно, изпълнени с всесърдечна благодарност Му пеем: Алилуия!

Икос 11
Като светозарно светило се откри, майко Параскево, в постническото си житие, но и след отшествието си при Господа за нас възсия, дарявайки с чудеса преславни людете, които с вяра и любов към теб пристъпват; затова ти зовем, така:
Радвай се, с множество чудеса от Господа прославена!
Радвай се, благодатната роса на изцелението за всички верни източваща!
Радвай се, в тъмата на греха с благодатта Божия сияеща!
Радвай се, на отчайващите се по пътя на спасението ръка за помощ подаваща!
Радвай се, немощните във вярата укрепваща!
Радвай се, духовете на злобата посрамваща!
Радвай се, бесовете от людете прогонваща!
Радвай се, преподобна майко Параскево, многомилостива молитвенице за нашите души!

Кондак 12
Благодат обилно източваш, преподобна Параскево, почитащите твоята памет и за прибягващите към твоя покров. Затова топло се моли на Господа: както Нему е угодно, така да ни спаси, та заедно с тебе да Му пеем: Алилуия!

Икос 12
Възпяваме твоите многобройни чудеса, майко преподобна, възхваляваме те и всеусърдно ти се молим: както на бедняка си подала своята богата дреха, така и на нас грешните подай ни бързо помощта си в нужди, болести, скърби и беди, та милосърдието твое да прославяме и да ти зовем така:
Радвай се, на Православната ни Църква похвало!
Радвай се, за спасението на нашия народ ходатайко!
Радвай се, на душеспасителните блага и небесните дарове подателко!
Радвай се, немощите ни всеусърдно изцеляваща!
Радвай се, от неочаквана смърт нас предпазваща!
Радвай се, че с твоето застъпничество вечен живот от Христа Бога се надяваме да получим!
Радвай се, застъпнице и покровителко за всички, които почитат светата ти памет!
Радвай се, преподобна майко Параскево, многомилостива молитвенице за нашите души!

Кондак 13
О, предивна угоднице и премъдра невесто Христова, достохвална Параскево, приеми това наше малко моление, в похвали към тебе възнасяно. Огради със светите си молитви всички люде, които с вяра и любов почитат светата ти памет и на честната ти икона, като на тебе самата, в твоя свят храм се покланят, и с любов я целуват. Като предстоиш сега пред Престола на нашия Господ Иисус Христос, моли се за всички нас с милостта Му в Съдния Ден да се сподобим, та избавени от вечните мъки, с радост да Му пеем: Алилуия!

 / Този кондак се повтаря три пъти, след това се чете Икос 1 и Кондак 1 /

                                   
МОЛИТВА към преподобната наша майка Параскева, написана от св. патриарх Евтимий

О, преподобна майко и прекрасна Параскево, отгоре наглеждай милостиво и нас! Сега ти не съзерцаваш като през огледало или във въображението си Този, Когото силно си обикнала - Христос, а му говориш направо лице в лице! Смирено те молим: опази ни от всички вражески навети чрез силата, която ти е дал Спасителят Христос, избави ни от всяка съблазън, бди над нас майко Параскево, и ни помогни и укрепи по тесния път към Христа, за да го извървим и ние, както и ти си го извървяла и като имаме теб за пример да не се отклоним от него. Като похваляваме твоите чудни дела, молим те, пресвета майко Параскево, умоли нашия Господ Иисус Христос да отреди и на нас място в небесните пасбища; да заживеем при теб и да се насладим от вечните блага посредством благодатта и човеколюбието на нашия Господ Иисус Христос, Комуто с Безсмъртния Отец и с Пресветия Благ и Животворящ Дух слава и могъщество сега и навеки! Амин!


МОЛИТВА ВТОРА

О, преподобна наша майко Параскево, невесто на Сладчайшия Жених Христос! Гълъбице на целомъдрието, обещала се от младостта си на Църквата да служиш и повече от всички блага Господа Възлюбила! На теб се молим и от тебе просим: приеми нашите сърдечни моления, дарувай ни чистота на душите и телата, вдъхни ни любов към Божествените истини и по пътя на добродетелите ни води; умоли Господа, Създател на цялото творение, да не отвръща лицето Си от нас, грешните, да ни дарува здраве, радост, благоденствие и мир и за добрите ни начинания успех, а в беди и скръбни обстоятелства да ни подаде, като на теб, търпение и благодушие; та по твоите свети молитви да се утвърдим във вярата, и благочестието и да преуспеем в християнската любов и всяка добродетел. И така по твоите свети молитви и застъпничество, невесто Христова, всехвална Параскево, да придобием Светия Дух и да достигнем спасение, за да прославим пречистото и великолепно име на дивния в светиите Си истинен Бог, Отец и Син и Дух Свети, сега и всякога и във вечни векове. Амин.
Блогът се поддържа от православни младежи обучаващи се в Софийската Духовна Семинария "Св. Йоан Рилски" и Богословския Факултет към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той е създаден, за да може светлото спасително Слово на Христа Бога и Боговдъхновеното учение на Св. Православна Църква да достигнат до повече хора. Надяваме се да ни извините ако случайно сме допуснали някаква грешка, при написване на текстове или нещо друго. Имаме и канал в Youtube, където може да чуете аудио записи на проповеди и слова на Св. Отци. Разбира се и за тях се извиняваме понеже записите не са професионални.