8 декември 2015 г.

Сдружение "Кръг Будител" няма нищо общо със КИД "Буди-тел" – гр. Батак!

Чрез БТА
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
В последните дни се тиражира информацията, че Върховният административен съд е дал ход на дело в отговор на жалба на културно-историческо дружество "Будител" – гр. Батак, против решение № 681/2014 г. на Министерски съвет за предоставяне храма "Св. Александър Невски" на Българската православна църква. Бяхме потърсени от представители на някои медии за коментар. Във връзка на това искаме да заявим следното:
Сдружение „Кръг Будител” не е подавало жалба до Върховния администрати-вен съд. То не трябва да се отъждествява с културно-историческо дружество "Буди-тел" – гр. Батак. 
Сдружение „Кръг Будител” е издател на списание „Будител”. В Сдружението членуват известни български учени, бизнесмени и обществени дейци. То е подкрепе-но от интелектуален кръг от историци, художници, музейни работници, режисьори, журналисти, обществени организации, фирми и др. 
Сдружение „Кръг Будител” подкрепя и ще подкрепя Българската православна църква и другите вероизповедания, законно регистрирани в България. 
Сдружение „Кръг Будител” винаги е смятало и смята, че в България преди всичко трябва да цари върховенството на закона.

Управителен съвет
6 ДЕКЕМВРИ, 2015
Екипът на Блог Добротолюбие поднася своите извинения с допуснатата грешка свързвайки Сдружение "Кръг Будител" със КИД  "Буди-тел" – гр. Батак!
Блогът се поддържа от православни младежи обучаващи се в Софийската Духовна Семинария "Св. Йоан Рилски" и Богословския Факултет към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той е създаден, за да може светлото спасително Слово на Христа Бога и Боговдъхновеното учение на Св. Православна Църква да достигнат до повече хора. Надяваме се да ни извините ако случайно сме допуснали някаква грешка, при написване на текстове или нещо друго. Имаме и канал в Youtube, където може да чуете аудио записи на проповеди и слова на Св. Отци. Разбира се и за тях се извиняваме понеже записите не са професионални.