1 февруари 2015 г.

Живот в искреност

И тъй, стойте, като си препашете кръста с истина и се облечете в бронята на правдата.
(Еф. 6:14)

Искреността и почтеността значат много. Свещеното Писание ни учи, че се намираме във война със сили, които не са от кръв и плът, а с тъмните сили на този свят. Не е възможно да се борим против тъмните и нечисти сили, ако не живеем в искреност и честност.
Всеки християнин е длъжен да вземе Истината от Божието Слово и да я приложи във всички области на своя живот – в нравствен смисъл, във финансов смисъл, в отношенията с другите хора, в сексуалния живот. Затова Господ чрез апостол Павел ни поръчва да се препашем с истина и да се облечем в бронята на правдата, преди да се влезем в духовна битка с тъмните сили.

Поясът на истината държи и запазва всичко в нашия живот. Без истината вашият живот би се разпаднал и би ви обзела духовна тъмнина. Ние „препасваме кръста си с истина” тогава, когато живеем в честност, тоест в искрено съгласие с Божието Слово и Заповедите. Да живееш в честност, значи не само да познаваш истината, но и да живееш истинно и искрено. Честността дава стабилност на живота ви, така както здраво стегнатият пояс дава стабилност на тялото.
Животът в честост и искреност не е непременно съвършен живот. Това не значи, че винаги правите само това, което е правилно. Ако съвършеният живот е мярка за честност и искреност, тогава нито едно човешко същество не би могло да го постигне- всички ние грешим много. Почтен и искрен живот е, когато отвън е същото, което е отвътре, и когато всеки от вашето обкръжение може да види, че живеете в съгласие със своите вътрешни християнски принципи.
Лицемерието (фарисейство, двуличие) е голям враг на живота в честност и искреност. Двулични и лицемерни сме тогава, когато знаем кое е правилно, но не го правим. Двулични сме, когато нашите думи и нашите дела не се съгласуват, а думите ни са далеч по-бомбастични от делата ни. А това е опасно, крайно опасно!
Недостигът на искреност и честност в която и да било област от вашия живот ще ви направи беззащитни срещу сатанинските нападения. Именно, когато започнете да делите живота си на независими една от друга части – църковен живот, семеен живот, професионален живот, сексуален живот и т. н. – тогава преставате да живеете честно пред Бога. Всички части на нашия живот би трябвало да се подчиняват на Божиите заповеди, а не определени части да оставяме непроменени, живеейки и занапред като езичници или безбожници. Тогава не живеете еднакво във всички области от своя живот.
Чувствате ли се претоварени с всекидневни задължения? Чувствате ли как тъмните сили вземат връх във вашето всекидневие? Винаги става така, когато се води двойствен живот. Проверете колко е вашата искреност и честност в предаността към Бога и заповедите във всички области на вашия живот. Във всички области на вашия живот правете това, на което ви учи Божието Слово, а не само там, където ви е удобно и когато ви е приятно. Бъдете Божие дете и в онези области, в които това не ви харесва, където ви се струва нелогично да следвате Божиите заповеди. Без такъв начин на живот нямате шансове да пребродите трудностите, защото ще бъдете много лесна плячка за врага на човешкия род. Размислете в кои области от вашия живот е лесно, а в кои е много трудно да живеете в съгласие с Божието слово и Христовите Заповеди. Въведете промяна в своя двуличен живот по отношение на Божиите Заповеди.

Превод от сръбски: Татяна Филева
Източник: www.prijateljboziji.com.


Блогът се поддържа от православни младежи обучаващи се в Софийската Духовна Семинария "Св. Йоан Рилски" и Богословския Факултет към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той е създаден, за да може светлото спасително Слово на Христа Бога и Боговдъхновеното учение на Св. Православна Църква да достигнат до повече хора. Надяваме се да ни извините ако случайно сме допуснали някаква грешка, при написване на текстове или нещо друго. Имаме и канал в Youtube, където може да чуете аудио записи на проповеди и слова на Св. Отци. Разбира се и за тях се извиняваме понеже записите не са професионални.