7 декември 2015 г.

Има ли правно основание жалбата на физически лица за собствеността на храма?

Снимка: БНР
Днес от 8:30 часа пред сградата на Висшия административен съд в София се събраха множество духовници, миряни, студенти и ученици от Софийската духовна семинария, за да вземат молитвено участие в молебен за запазването на Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ като собственост на Българската православна църква.

Камбаните във всички столични храмове биха  тревожно в продължение на половин час, за да събудят задрямала съвест.
Поводът за реакцията на православния народ е във връзка с дело във ВАС за преразглеждане на решението на Министерския съвет собственик на храм-паметника „Св. Александър Невски” да бъде БПЦ-БП.
Българският патриарх Неофит и почти всички членове на Светия синод присъстваха лично на заседанието на Висшия административен съд. Отсъстваха само Врачанският митрополит Калиник, Плевенският митрополит Игнатий и Старозагорският митрополит Галактион.
Св.Синод на БПЦ бе признат за заинтересована страна по делото, която може да изрази становище, едва след първото заседание на ВАС от 26.10.2015 г. Поканата за участие в делото е получена от Св. Синод седмица преди днешното заседание на ВАС, на 30.11.2015.
Снимка: БНР
Жалбоподателите, които искат преразглеждане на решението за собствеността на храм-паметника, са Веселин Любомиров Станков и Страхил Георгиев Керелов, членове на КИД „Буди-тел”. Те спазват двуседмичния срок за реакция против решението и изпращат жалбата си с пощенско клеймо от 13.10.2014, получена на 16.10.2014. На 10.11.2014 ВАС завежда административно дело.
Ответник по делото е Министерски съвет на  РБългария, като заинтересовани страни са: министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на културата, областен управител на област София.
Интересното обаче в случая е жалбоподателите обжалват решението в лично качество като физически лица (сам адвокатът на председателя на "Будител" казва в съда, че  "жалбата е подадена от него като физическо лице"), а не от името на КИД „Буди-тел”, като се позовават на чл. 120 ал. 2 от Конституцията на РБългария, според която „Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон.” 
Адвокатите на заинтересованите страни обаче доказват, че тези физически лица нямат правен интерес, тъй като не са засегнати техни законни интереси и заради това жалбата им трябва да остане без разглеждане според чл. 159, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Поради това ВАС определя на заседанието от 7.12.2015 г. жалбоподателят Страхил Георгиев Керелов да заяви дали обжалва в лично качество, или като председател на КИД "Буди-тел" - гр. Батак.
От направената справка става ясно, че от сдружение „Будители” са закъснели с подаване на жалба повече от една година…
КИД „Буди-тел” стана известен преди четири години, когато се обяви против възвръщането на богослужението в Църквата-костница „Св. Неделя” в Батак, както и против канонизацията на Баташките мъченици.


Решението на ВАС се очаква да излезе след месец. 

Публикуваме и снимки на жалбата, която е подадена от членовете на "Буди-тел".

Текст: Нели Иванова
           Ангел Карадаков


Блогът се поддържа от православни младежи обучаващи се в Софийската Духовна Семинария "Св. Йоан Рилски" и Богословския Факултет към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той е създаден, за да може светлото спасително Слово на Христа Бога и Боговдъхновеното учение на Св. Православна Църква да достигнат до повече хора. Надяваме се да ни извините ако случайно сме допуснали някаква грешка, при написване на текстове или нещо друго. Имаме и канал в Youtube, където може да чуете аудио записи на проповеди и слова на Св. Отци. Разбира се и за тях се извиняваме понеже записите не са професионални.