19 април 2014 г.

Пасхалната нощ...

В пасхалната нощ, когато кръстният ход, обиколил храма, спира пред закритите двери и настъпва онази последна минута мълчание преди взира на пасхалната радост, в сърцето ни, съзнателно или безсъзнателно, възниква същият въпрос, който - съгласно евангелския разказ - е бил в сърцата на жените, пристигнали в ранното утро, "докле беше още тъмно",  при гроба на Христос. Този въпрос е: "Кой ще ни отмести камъка от гроба?" Ще се извърши ли още веднъж това чудо?  Ще стане ли още веднъж нощта по-светла от ден? Ще ни изпълни ли още веднъж тази с нищо необяснима и от нищо в този свят независеща радост, която през цялата нощ и още толкова много дни ще звучи в размяната на пасхалното приветствие: Христос Воскресе! Воистину воскресе!
Тази минута винаги идва. Дверите се отварят. Ние влизаме в залетия от светлина храм. Встъпваме в ликуващата пасхална утринна. Навсякъде в душата ни обаче въпросът остава. Какво ли означава всичко това? Какво означава да празнуваме Пасха в този свят, изпълнен със страдания, с ненавист, с дребнавост и войни, какво означават това пеене на "със смърт смъртта потъпка" и чудото, че вече "нито мъртвец няма в гроба", когато смъртта остава - въпреки цялата житейска суета - единствената абсолютна земна достоверност... Нима Пасха - тази светла нощ, това ликуване - е само минутно бягство от реалността, възможност за някакво духовно опиянение, след което - рано или късно - ще настъпят същите тези делници, същата тази сива действителност, същото броене на неумолимо отминаващите покрай нас дни, месеци, години, същото това надбягване е самоизмама, опиум и измислица, помагаща на човека в трудната му съдба, че е мираж, който през цялото време се разсейва. И не е ли по-мъжествено, не е ли по-достойно за човека да се откаже от този мираж и да срещне лице в лице простата и трезва действителност?


Какво да отговорим на всичко това? Изглежда първият приблизителен отговор би могъл да бъде такъв: не е възможно всичко това да е било просто измислица! Не е възможно толкова много вяра, толкова много радост, толкова много светлина - ето вече почти две хиляди години - да са били само бягство, само мираж. Нима миражът може да продължава столетия? Разбира се, този отговор е сериозен, но още не е окончателен. И трябва направо да кажем, че окончателен, общозадължителен отговор - такъв, който да може да бъде отпечатан във вид на научно обяснение на пасхалната вяра - няма. Тук всеки може да свидетелства само за своя собствен и жив опит, тук всеки може да говори само за себе си.
В живия и личен опит, когато ние се вглеждаме и замисляме върху него, изведнъж откриваме онова, върху което се гради всичко останало и което неочаквано осветява всичко с такава ослепителна светлина, пред която действително - подобно на восък пред лицето на огъня - се топят всички съмнения и въпроси. Що за опит е това обаче? Него аз не мога да го опиша и определя по никакъв друг начин освен  като опит от живия Христос. Аз вярвам в Христос не защото веднъж годишно, при това от най-ранните им години, ми е дадено да съм участник  в пасхалното тържество, а Пасхата е възможна, защото тази единствена нощ се изпълва със светлина и радост и защото с такава победна сила звучи приветствието "Христос Воскресе", понеже самата ми вяра се е родила от опита за живия Христос.
Как и кога се е родила тя ли? Не знам, не помня. Знам само, че всеки път, когато отварям Евангелието и чета за Него, когато чета Неговите думи и Неговото учение, аз мислено, от цялото си сърце и естество казвам същото, което са казали и изпратените да арестуват Христос и върнали се без да са Го арестували фарисеи: "никога човек не е говорил тъй, когато Тоя Човек!". Така че първото, което аз зная, е това, за учението на Христос е живо и че няма нищо в света, което да би могло да се сравни с него. То обаче е учение за Него, за вечния живот и победата над смъртта, за побеждаващата смъртта и преобладаващата смъртта любов. И аз дори знам, че в живота, в който всичко изглежда така трудно и делнично, единството, което никога не се изменя и никога не ме оставя, е ето това вътрешно съзнание, че Христос е с мен. "Няма да ви оставя сираци; ще дойда при нас". И ето че Той идва и ни дава да Го почувстваме. В молитвата, в този трепет на душата, в непонятната, но така жива радост, в тайнството, но при все това несъмнено Негово присъствие в храма п време на богослужението, в тайнствата - през цялото време расте този жив опит, това знание, тази очевидност: Христос е тук, изпълнили са се думите Му, че който Го обича, Той с него ще пребъде - "и ще дойдем при него, и жилище у него ще направим." В радости и в печал, сред тълпата или в самота това е несъмнеността на Неговото присъствие, това е силата на Неговите думи, това е радостта от вярата в Него.
Ето го единствения отговор, единственото доказателство: "защо търсите Живия между мъртвите, защо оплаквате Нетленния в тлението?".
И затова цялото християнство не е нищо друго освен ново и ново преживяване на вярата - въплъщаване на вярата в образи, в слова, в звуци, в цветове. За невярващия тя наистина може да изглежда мираж. И си ги обяснява от позицията на външен наблюдател. За вярващия обаче всичко свети отвътре - не като като доказателство за неговата вяра, а като резултат от нея, като неин живот в света, в душата, в историята. Затова за нас е действителен, жив и съвременен Велики петък - неговите мрак и печал, затова ние можем да плачем при кръста и да преживяваме всичко онова, което се е случило тогава, в деня на тържеството на злото на измяната, на страхливостта и предателството. Затова ние можем да съзерцаваме с трепет и надежда живоносния гроб на Велика събота, затова можем всяка година да празнуваме Пасха. Защото Пасха - това не е спомняне за отминали събития. Това е действителна среща - в радост и  щастие - с Този, в Когото нашето сърце отдавна е разпознало и срещнало живота и светлината, с която свети всяка светлина.
Пасхалната нощ е свидетелство за това, че Христос е жив и че е с нас и че сме живи с Него. Цялата тя е призив да видим в света и в живота зарите на тайнствения ден на Царството на светлината. "Днес пролетта благоухае и новото творение ликува..." - така пее Църквата и ликува - във вярата, в любовта и в надеждата: "Денят на Възкресението е, да се просветим от тържеството и един другиго да прегърнем. Да кажем: братя! И на тези, които ни ненавиждат, да простим всичко заради Възкресението. И да възкликнем така: Христос възкръсна от мъртвите, със смъртта си смъртта потъпка и на тия, които са в гробовете, живот дарува!". Христос Воскресе!

Автор. Прот. Александър Шмеман
Източник: "Неделни беседи и статии" - Communitas 2012 г.
Блогът се поддържа от православни младежи обучаващи се в Софийската Духовна Семинария "Св. Йоан Рилски" и Богословския Факултет към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той е създаден, за да може светлото спасително Слово на Христа Бога и Боговдъхновеното учение на Св. Православна Църква да достигнат до повече хора. Надяваме се да ни извините ако случайно сме допуснали някаква грешка, при написване на текстове или нещо друго. Имаме и канал в Youtube, където може да чуете аудио записи на проповеди и слова на Св. Отци. Разбира се и за тях се извиняваме понеже записите не са професионални.