19 юли 2014 г.

Величание за св. пророк Илия.

Величаем тя, Пророче Спасов Илие, и чтим светую память твою. (2)
Благословен Господь, Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людем Своим. Аллилуия.
И воздвиже рог спасения нам в дому Давидове, отрока Своего. Аллилуия.
Клятся Господь Давиду истиною и не отвержется ея. Аллилуия. Тамо возращу рог Давиду, уготовах светильник помазанному Моему. Аллилуия.
Сильно на земли будет семя Его. Аллилуия.
Род правых благословится. Аллилуия.

Служити Ему в преподобии и правде пред Ним вся дни живота нашего. Аллилуия.
И ты, отроча, пророк Вышняго наречешися. Аллилуия.
Предыдеши бо пред лицем Господним уготовати пути Его. Аллилуия.
Дати разум спасения людем Его. Аллилуия.
Во оставление грехов их милосердия ради милости Бога нашего. Аллилуия.
Направити ноги наша на путь мира. Аллилуия.

Слава, и ныне: Аллилуия. (3)
Блогът се поддържа от православни младежи обучаващи се в Софийската Духовна Семинария "Св. Йоан Рилски" и Богословския Факултет към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той е създаден, за да може светлото спасително Слово на Христа Бога и Боговдъхновеното учение на Св. Православна Църква да достигнат до повече хора. Надяваме се да ни извините ако случайно сме допуснали някаква грешка, при написване на текстове или нещо друго. Имаме и канал в Youtube, където може да чуете аудио записи на проповеди и слова на Св. Отци. Разбира се и за тях се извиняваме понеже записите не са професионални.