25 април 2015 г.

Жените- мироносици заслужиха първи да чуят „Радвайте се”…

А той им казва: не се плашете. Вие търсите Иисуса Назарееца, разпнатия; Той възкръсна, няма Го тук. Ето мястото, дето бе положен” (Марк 16: 6).

Христос Воскресе

В третата неделя след Пасха Св.Православната Църквата чества силата и смелостта на св. Йосиф Ариматейски, св. Никодим и светите жени – мироносици. Всички те показаха силата и любовта на християнската вяра, те са достойни за подражание, защото не се уплашиха от земно наказание и земен съд. Те бяха до нашия Господ Иисус Христос в последните Му мигове и те първи чуха радостната вест за Христовото възкресение.

След като Спасителят издъхнал на Кръста, Йосиф от Ариматея дръзнал да влезе при Пилат и измолил Тялото Иисусово, след това Го снел от Кръста и купил плащаница. Дошъл при него и Никодим, началник юдейски, който донесъл смес от смирна и алой. Тогава те взели Тялото Иисусово, обвили Го и Го положили в гроб, изсечен в скала, като превалили голям камък върху гробните врата.
С погребението на Спасителя Йосиф и Никодим са извършили велик подвиг. Това те са направили, понеже вярвали в Иисуса Христа, като пратен от Бога, понеже Го обичали, почитали Го и в смъртта Му виждали непостижими тайни, които разбрали след Неговото възкресение. За своята вяра в Христа и любов към Него Йосиф и Никодим претърпели гонение от юдеите и страдание, но не се отказали от Спасителя, а напротив, станали ревностни проповедници на Евангелието.
Жените- мироносици вървели след Господ Иисус Христос през цялото време на Неговата про­повед, били свиде­телки на безбройните му чудеса, те вярвали в Богочовека от цяло­то си сърце и го обичали. Тази тяхна любов ги довела до кърва­вата Голгота, тя ги накарала да със-традават на Христовите кръстни страдания и да устоят във вярата си, когато първосвещениците и народът се подигравали на Божият Син, казвайки Му: "Ако си Син Божи, слез от кръс­та!", "Други спасяваше, а себе си не може да спаси!", "Ако този е царят Израилев, нека сега слезе от кръста, за да повярваме в Не­го!" Те не разбирали, че Синът Божи доброволно отиде на кръстни мъки.Христос наистина издъхна на кръста, дори за по-сигурно един от войниците пробол с копие вече мъртвото Му тяло. Апостолите избя­гали и се скрили, дори, "стояха заключени от страх пред юдеите".
Рано сутринта в неделния ден, пре­ди изгрев слънце, не друг, а именно жените, които следваха Господа, взеха ароматно масло  и тръгнаха към Гроба Господен, за да помажат мър­твото Му тяло, според юдейския обичай. Те не си задаваха въпроса дали ще бъдат арестувани от стра­жата, поставена да заварди Гроба, понеже ги водеше любовта към Спа­сителя и тя надделяваше над всички естествени човешки страхове. Един­ствената им тревога беше, кой ще им отмести големия камък от вратата на гроба. Поименно са споменати в св. Евангелие жените-мироносици: Мария Магдалина, Мария, майката на Яков малки и Йосия; Саломия, Йоанна, жена на Хуза, Мария Клеопова, Сусана. Тук трябва да споменем и Марта и Мария, и Мария – майка на ап. Марк.
 Заради любовта си жените били удостоени първи да видят възкръсналия Христа и да Му се поклонят. На Гроба Господен те чули от Ангели вестта, че Иисус Христос е възкръснал, а когато отишли да обадят на учениците, срещнал ги Иисус и им казал: „Радвайте се!”.
 В светското обществото се говори за равенство между мъжа и жената, говори се за еманципация, празнува се 8 март, като ден на жената, но Православната Църква определя мястото на жените, още преди две хиляди години. На 25 март празнуваме св. Благовещение, честваме деня на майката, така и на днешния ден – Неделя трета на жените – мироносици честваме в Църквата деня на жената християнка. Някой  казват, че чрез жената е дошло злото в света. На такива хора вярващите християни възразяват, че чрез нея дойде и спасението на човешкия род. Жените – мироносици показват силна и истинска вярност и любов, защото по думите на св. ев. Йоан : „В любовта страх няма, но съвършената любов пропъжда страха“ (1Йоан 4:18). Жените извършили без страх своето дело „Ние Го любим, защото Той по-напред ни възлюби“ (1Йоан 4:19). Жените- мироносици заслужиха първи да чуят  „Радвайте се”… Христос Воскресе!!!

Автор: Николина Александрова 
Блогът се поддържа от православни младежи обучаващи се в Софийската Духовна Семинария "Св. Йоан Рилски" и Богословския Факултет към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той е създаден, за да може светлото спасително Слово на Христа Бога и Боговдъхновеното учение на Св. Православна Църква да достигнат до повече хора. Надяваме се да ни извините ако случайно сме допуснали някаква грешка, при написване на текстове или нещо друго. Имаме и канал в Youtube, където може да чуете аудио записи на проповеди и слова на Св. Отци. Разбира се и за тях се извиняваме понеже записите не са професионални.