7 юни 2014 г.

Свещеник Божидар Маринов: Нека да преминем от празнота - в празник.

 В навечерието сме на един от най-големите празници за Православната Църква - Петдесетница. С отец Божидар се срещаме в прекрасния парк на Софийската Духовна Семинария "Св. Йоан Рилски", където той е ефимерий и преподавател. Говорим за рождения ден на Църквата, Св. Дух и очакването на апостолите в този съдбоносен момент от историята на Църквата, именно нейното основаване, както и какво е за нас Петдесетницата и  богослужението на този велик ден.  


Отец, утре много от православните ни читатели ще отидат в храма на Богослужение. Там ще чуят и евангелското и апостолското четиво за празника Петдесетница. Разкажете ни какво именно е Петдесетница?

- Празникът се нарича Петдесетница, защото това събитие е станало в деня на старозаветния празник Петдесетница, който отбелязвали петдесет дни след юдейската Пасха. Руската православна Църква го нарича Ден на светата Троица.

Апостолите, четем в св. Писание, се били скрили, как те приели този ден, как приели идването на Св. Дух?

- За апостолите денят бил двойно свят, защото е денят на Възкресението - неделния ден. Събрани в Сионската горница, където пребивавали в постоянна молитва след Възнесението на Христос, сред тях била и св. Богородица, и други вярващи - всичко сто и двадесет души.
 Около десет часа сутринта (третия час по еврейското време), настанал голям шум от небето. Като че ли вихрушка се спуснала над къщата, където били събрани. И "явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух". Това бил видим знак на благодатните дарове на Светия Дух. Бидейки безтелесен, Светият Дух избрал чувственото знамение.


След като приели Св. Дух, те как са реагирали, какво сторили?

- Ами, още щом божественият огън пламнал в душите на апостолите, изпълнени с даровете на Духа те започнали да прославят величието на Бога, като заговорили на разни, непознати за тях дотогава чуждоземни езици. Така простите галилейски рибари били умъдрени, духовно просветени в разбиране на истините на вярата. Това им дало бодрост, сила и мъжество да идат по всички краища на света за проповед на Евангелието, с готовност да отдадат и  живота си за вярата Христова.
Приемайки Светия Дух, апостолите ежегодно започнали да празнуват деня Петдесетница и наредили да бъде свят ден за всички християни, заради слизането на Светия Дух.

Много от св. отци наричат този празник: "Празникът на огнените езици".Какво честваме на този ден?

- На този ден честваме същността светостта на Църквата. Ето виждаме, че Господ щом завършил Своята мисия се завръща при Отца, за да може Самият Свети Дух да слезе. Делата на Христос по плът приключват и започват делата на Св. Дух.  Според отците Христос е великият Предтеча на Светия Дух, а св. Йоан Златоуст, пък казва, че към човешката природа е добавен огнен език. Трябва да знаем също, че слизането на Светия Дух над апостолите било окончателното установяване на Новия вечен завет с хората.

Каква е целта на Църквата?

- Целта на Църквата е да преобрази  света в поразителния образ на Троицата.

 Апостолите приели Св. Дух, но от нас кой може да го приеме?

- Св. Григорий Нисийски казва, че  се приобщават се със Светия Дух само тези, които мъдърстват за горните неща, които считат истинското си жилище на небето и които живеят в горницата на благочестивия и мистичен живот“. Петдесетница се явява крайната цел на троичното домостроителство на спасението. Според отците Христос е вели­кият Предтеча на Светия Дух. Св. Атанасий казва, че „Слово­то се облече в плът, за да можем да приемем Светия Дух". За св. Симеон Нови Богослов „Целта и назначението на цялото Христово дело на спасението е вярващите да приемат Светия Дух", а св. Николай Кавасила пита: „Какви са следствието и резултатът от Христови­те дела? (...) Нищо друго, освен слизането на Светия Дух върху Църквата"

 Какво да разбираме от думите на Христос „Огън дойдох да туря на земята" (Лука 12:49)?

 - Този огън е Светият Дух. Във вид на огнени езици божествената енергия обожава, прониква и възпламенява човешката природа със своя­та истина: „В него ден ще разберете вие, че Аз съм в Моя Отец, и вие сте в Мене, и Аз във вас" (Йоан 14:20). Усилието на човека да се съсредоточи в сърцето си и смирено да отвори духа си е малката част, която трябва да изпълни, за да приеме по-голямата част – благодатта на Светия Дух, без която човек не може да върши нищо. 

На рождения ден на Църквата, трябва да ви попитам също, как се встъпва в Църквата?

- Самото наше встъпване в Църквата става в неразривното взаимодействие на Сина и Духа – в двойното тайнодействие на Кръщението и Миропомазването: тези две първи Тайнства, неразривно свързани в православната традиция. В Кръщението като действащо начало се явява Духът: Той е, Който ни прави членове на Тялото Христово. В Миропомазването пък действа Христос, в Чието Кръщение ние се облякохме (Гал 3:27), предавайки ни печата на Духа.


Какво прави от нас Св. Дух?

- Общението със Светия Дух засяга нашия практически живот, т.е. да вярваме в това, което Църквата вярва, да приемаме това, което Църквата приема, да се предаваме на изцелителния метод на отците и на Църквата. А след това, след като сме направили горепосочените неща -  да имаме общение със Светия Дух. Но второто е резултат от първото. Когато правим всичко, както трябва, тогава общуваме със Светия Дух.  Светият Дух действа всеки път, както Той иска и възпитава душата на човека, учи я, увещава я, възпитава я, укрепва я. Един път Той й дава умиление, друг път радост, друг път - скръб, друг път - сладост, друг път - болка, всеки път каквото е нужно, за да може душата да се наслади на своето здраве. 

Къде можем наистина да общуваме с Бог Дух Светий?

- В св. Литургия молим да станем съобщници на Светия Дух. Целта на християнския живот е придобиването на Светия Дух, казва един велик светец на Църквата - св. Серафим Саровски. Не може да има истинска общност, без тя да е Църква и без тази общност да има за своя душа Духа на Бога. Без Божия Дух не може да има Църва. Духът на Бога „създава Църквата”.

Как апостолите приели св. Дух, знаем те били заедно в горницата, както сме и ние заедно на Св. Евхаристия, но те поотделно ли приемат Бог Дух Светий, както ние Пречистите Тяло и Кръв Христови претворени от Св. Дух или заедно?

- Всеки апостол приема огнен език лично. Христос възстановява и интегрира човешката природа в единството на Своето Тяло. Светият Дух, от друга страна, се свързва с личното начало на тази природа, с човешките личнос­ти. Приела даровете на Светия Дух, всяка човешка личност се разширява и разгръща до Неговата пълнота по уникален и лич­ностен начин. Св. Кирил Александрийски обяснява: „Ние като че се сливаме в едно тяло, но разделени на личности" В сърце­вината на единството, което откриваме в Христос, Духът внася различие и прави всяка личност харизматична. В тази неделя верните съзерцават иконата на Троицата, в която, като в божествено огледало, виждат тайн­ствената истина на своето собствено съществуване.

 На Петдесетница виждаме едно по-специфично богослужение, какво представлява то?
  
- Богослужението на Петдесетница е силно повлияно от Пасхалното. Великата вечерня, която трябва да се отслужи вечерта в неделята, се отслужва веднага след литургията и включва няколко допълнителни прошения на великата ектения, като „За тези, които стоят тук и очакват благодатта на Светия Дух, на Господа да се помолим... Също по време на пеенето на Великия прокимен, свещеникът разпръсква орехова шума в храма. Това се основава на разпоредбите на Лев. 23:10-17 „всеки израилтянин да украси шатрата си със зелени листа“. Вероятно така е била украсена и Сионската горница, където Св. Дух слязъл над апостолите. За подобна традиция споменава и св. Йоан Златоуст. Може да се свърже и с принасянето на първите плодове в Йерусалимския храм от евреите.

А след това следват три дълги коленопреклонни молтви от Св. Василий Велики,      първата – представя Църквата пред лицето на Отца,   втората моли Сина да запазва всички живи, а третата моли за всички умрели от самото начало на сътворението. Тя възпоменава и слизането в ада...

 Какво е за нас Петдесетница?

Христос изпълнил обещанието Си и в деня на Петдесетница изпратил на учениците Си Всесветия Дух. Светият Дух заживя в апостолите, в Църквата и чрез тях във всички, които отварят за Него вратата на душата си. Чрез Светия Дух „цялото творение” се обновява, чрез Него „всяка душа се оживотворява”. На Петдесетница Св. Дух става активната действаща сила, която прониква в природата въобще и конкретно в човека. Той става субект наравно с нас на нашия живот в Христа, по-близък на нас, отколкото сме ние  на себе си.

Отец, в края на нашия разговор искам, така да приканите нашите читатели нещо, пожелайте им нещо.

- Ами, нека всички да  празнуваме празника на Църквата, нейния рожден ден. Нека с ликовете на апостолите и пророците и, според дара на Светия Дух, да се възрадваме и се развеселим в този ден, който ни е сътворил Господ в Христа Иисуса. Нека да преминем от празнотата на лишеността от св. Дух - в празника на пълнотата в благодатта.
         

С отец Божидар Маринов разговаря Ангел Карадаков.      
Блогът се поддържа от православни младежи обучаващи се в Софийската Духовна Семинария "Св. Йоан Рилски" и Богословския Факултет към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той е създаден, за да може светлото спасително Слово на Христа Бога и Боговдъхновеното учение на Св. Православна Църква да достигнат до повече хора. Надяваме се да ни извините ако случайно сме допуснали някаква грешка, при написване на текстове или нещо друго. Имаме и канал в Youtube, където може да чуете аудио записи на проповеди и слова на Св. Отци. Разбира се и за тях се извиняваме понеже записите не са професионални.