7 август 2015 г.

Лъжепастирите - вълци в овча кожа

Чадо мое, знай, че в последните дни, както казва Апостолът, ще настъпят тежки времена. И ето, вследствие обедняването на благочестието в църквите ще се появят ереси и разколи, и тогава, според предсказанията на светите отци, на светителските престоли и в манастирите няма да има хора опитни и изкусни в духовния живот. Поради това ересите ще се разпространяват навсякъде и ще прелъстят мнозина. Врагът на човешкия род ще действа с хитрост, за да склони към ерес, ако е възможно, и избраните. Той няма да започне грубо да отхвърля догматите за Света Троица, за Божественото достойнство на Иисус Христос, за Света Богородица, а незабележимо ще започне да изопачава Преданието, дадено от Светия Дух на св. отци – учението на самата Църква.
Коварните замисли на врага и неговите прийоми ще забележат малцина, най-изкусните в духовния живот. Еретиците ще вземат власт над Църквата, навсякъде ще поставят свои слуги и благочестието ще бъде пренебрегвано. Но Господ няма да остави Своите раби без защита и в неведение. Той е казал: "По плодовете им ще ги познаете". Ето и ти по плодовете им, по еретическите им действия, се старай да ги отличаваш от истинските пастири. Тези духовни крадци разхищават духовното стадо "и влизат те в овчия двор и прескачат отдругаде", както казва Господ, тоест ще влязат не по законен път, с насилие изтребвайки Божествените устави. Господ ги нарича разбойници.
Действително първо те ще предприемат гонение срещу истинските пастири и ще ги изпратят на заточение, защото без това няма да могат да разпръснат овците. Затова, сине мой, като видиш поругание над Божествения чин в Църквата, над светоотеческото Предание и установения от Бога порядък, знай, че еретиците вече са се появили, макар че може би за известно време те ще скриват своето нечестие или ще изопачават божествената вяра незабелязано, за да успеят още повече да прелъстяват и примамват неопитните. Гонението ще бъде не само срещу пастирите, но и срещу Божиите раби, защото бесът, който ръководи ереста, не търпи благочестието.
Познавай в тях вълци в овча кожа – по техния горделив нрав, сластолюбие, властолюбие. Това ще бъдат клеветници, предатели, сеещи навсякъде вражда и злоба, затова и Господ казал: "по плодовете им ще ги познаете". Истинските Божии раби са смирени, братолюбиви и послушни на Църквата. Голямо притеснение от еретиците ще има към монасите, и монашеският живот тогава ще бъде в поругание. Ще оскъднеят обителите, ще намалеят монасите, а тези, които останат, ще търпят насилие. Тези ненавистници на монашеския живот, които имат само привидно благочестие, ще се стараят да склонят на своя страна монасите, като им обещават покровителство и житейски блага, а непокорните ще заплашват с изгнание. От тези заплахи за малодушните тогава има голямо унижение.
Ако доживееш до тези времена, сине мой, то ти се радвай, защото тогава за вярващите, не придобили други добродетели, ще бъдат приготвени венци единствено заради тяхното стоене във вярата, според думите на Господа: "Всеки, който Ме изповяда пред човеците, и Аз ще го изповядам пред Моя Отец Небесен."
Бой се, сине мой, да не оскърбиш Господа, твоя Бог! Бой се да не загубиш венеца, приготвен от Господа! Бой се да не бъдеш отхвърлен от Христа във външната тъмнина и вечната мъка! Мъжествено стой във вярата и, ако се наложи, с радост търпи изгнание и други скърби, защото с теб ще бъдат Господ и светите мъченици; те с радост ще гледат твоя подвиг.
Но горко в ония дни на тези монаси, които са се свързали с имущество и богатство, и които заради любовта си към покоя ще бъдат готови да се подчинят на еретиците. Те ще приспиват съвестта си, говорейки: "Ние ще запазим или ще спасим обителта." С ереста ще влезе в манастира и бесът. Тогава обителта ще изгуби своята святост и ще бъде просто стени, отведнъж благодатта напълно ще отстъпи от нея до свършека на света. Тогава ще избират уединени и пустинни места.
Не се бойте от скърбите, а се бойте от наглостите на еретиците, които се стремят да разлъчат човека от Христа. Затова и Христос е заповядал да ги смятаме за езичници и митари.

И така, сине мой, укрепвай се чрез благодатта на Иисус Христос! С радост бързай към подвизите на изповедничеството и претърпявай страданията като добър воин на Христа, Който казва: "Бъди верен до смърт и ще ти дам венеца, и ще ти открия живота." На Него подобава сила и слава заедно с Отца и Светия Дух во веки веков. 

Автор: Св. Анатоли Оптински (Младши)
Източник: http://www.pravoslavieto.com/
Блогът се поддържа от православни младежи обучаващи се в Софийската Духовна Семинария "Св. Йоан Рилски" и Богословския Факултет към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той е създаден, за да може светлото спасително Слово на Христа Бога и Боговдъхновеното учение на Св. Православна Църква да достигнат до повече хора. Надяваме се да ни извините ако случайно сме допуснали някаква грешка, при написване на текстове или нещо друго. Имаме и канал в Youtube, където може да чуете аудио записи на проповеди и слова на Св. Отци. Разбира се и за тях се извиняваме понеже записите не са професионални.