9 февруари 2016 г.

Св. Николай Велимирович - "Характерът на християнина според новия Христов закон"Новият или Последен закон Божий е даден на хората чрез Иисуса Христа, въплътения Бог, с цел да се формира у тях нов характер, те да станат нови люде, които са достойни да се нарекат чеда Божии и ще бъдат достойни да наследят Небесното Царство Божие. Този нов характер на човека трябва да се състои в богоподобие и христоподобие и трябва да се изгради от всички евангелски добродетели - лични и общи.

Развитие на християнския характер
Духовният и моралният характер на християните се развива под влияние на три фактора.
Кои са тези фактори?

Послушанието към Христа и Неговата Църква, личните усилия за постигане на всички добродетели и Божията благодат чрез светите Тайнства или чрез особено вдъхновение.

Кои са най-големите християнски добродетели?
Вярата, надеждата и любовта.

Можем ли това да го изразим с други думи?
Правомислие чрез вярата в Христа, чистота на чувствата чрез надеждата в Христа и добродетелност чрез любовта към Христа.

Кои са другите християнски добродетели?
Те са много, но се смята, че седем от тях са най-важни.

Кои са тези добродетели?
Смирение, щедрост, морална чистота, милосърдие, въздържание, кротост и ревност във вярата. 

Как придобиваме тези добродетели?
С многократно повтаряне, докато тези добродетели не станат естествени като дишането.
 
Дали повтарянето на християнските добродетели е много съществено за развитието на нашия характер?
Да, както правилното образование се състои главно от повтаряне, така е много съществено прилагането на християнските добродетели в живота.

Какво възпрепятства правилното развитие на християнския характер?
Грехът.
 
Какво е грях?
По същество всеки грях е лъжа и насилие.
 
Кои грехове наричаме смъртни грехове?
Тези, които отвеждат към вечна смърт. Те са седем.
Те в какво отношение се намират спрямо седемте най-важни добродетели?
Те са противоположни на тези добродетели:

гордостта е противоположна на скромността,

сребролюбието – на щедростта,

развратът – на нравствената чистота,

завистта – на милосърдието,

невъздържанието – на въздържанието,

гневът – на кротостта,

отчаянието – на ревността във вярата.
 
Има ли други тежки грехове?
Съществуват така наречените четири гряха, които викат към небето за отмъщение.
Кои са тези грехове?
Умишлено убийство с цел грабеж, содомия, отнемане от заплатата на работниците, тормоз на вдовици и сираци. 

Има ли множество по-малки грехове?
Има много и много по-малки или простими грехове в мислите, думите, желанията и делата.
 
Как можем да се освободим от греховете?
Чрез светото тайнство Покаяние, чрез силна самодисциплина да не повтаряме греховете, както и с упражняване в добродетели.

Из „Вярата на светците” от св. Николай Велимирович
снимка: wikipedia.org

Блогът се поддържа от православни младежи обучаващи се в Софийската Духовна Семинария "Св. Йоан Рилски" и Богословския Факултет към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той е създаден, за да може светлото спасително Слово на Христа Бога и Боговдъхновеното учение на Св. Православна Църква да достигнат до повече хора. Надяваме се да ни извините ако случайно сме допуснали някаква грешка, при написване на текстове или нещо друго. Имаме и канал в Youtube, където може да чуете аудио записи на проповеди и слова на Св. Отци. Разбира се и за тях се извиняваме понеже записите не са професионални.